ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Учебна 2020/2021 год.

 

Математическа магия

Ръководител:Диян Печеняшки

Тематична област: Математика,

Тематична подобласт: Математическа лингвистика

Период на провеждане от 10/21/2020г. до 6/15/2021г.

 

Бон Апети

Ръководител:Тони Яшова

Тематична област: Технологии,

Тематична подобласт: Техника и технологии

Период на провеждане от 10/21/2020г. до 6/15/2021г.

                              

Арт Ателие

Ръководител:Мая Умарска

Тематична област: Изкуства и култура,

Тематична подобласт: Изящни изкуства

Период на провеждане от 10/21/2020г. до 6/15/2021г.

                              

Приятели на природата

Ръководител:Мирослава Медньова

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот,

Тематична подобласт: Екология

Период на провеждане от 10/21/2020г. до 6/15/2021г.

 

Мажоретен състав

Ръководител:Елеонора Бутакова

Тематична област: Изкуства и култура,

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Период на провеждане от 10/21/2020г. до 6/15/2021г.

 

 

Хандбал

Ръководител:Никола Кръстев

Тематична област: Спорт,

Тематична подобласт: Колективни спортове

Период на провеждане от 10/15/2020г. до 6/15/2021г.


АРХИВ

MON

 

Математиката -трудна или не

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математическа лингвистика

Бон Апети

Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Техника и технологии
Период на провеждане от 10/21/2019 до 6/15/2020

Арт Ателие

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Изящни изкуства
Период на провеждане от 10/21/2019 до 6/15/2020

Приятели на природата

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот, Тематичина подобласт: Екология

Период на провеждане от 10/21/2019 до 6/15/2020

Мажоретен състав

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства

Период на провеждане от 10/21/2019 до 6/15/2020

Dance Art

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
Период на провеждане от 10/21/2019 до 6/15/2020