MON

 

Математиката -трудна или не

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математическа лингвистика

Бон Апети

Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Техника и технологии
Период на провеждане от 10/21/2019 до 6/15/2020

Арт Ателие

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Изящни изкуства
Период на провеждане от 10/21/2019 до 6/15/2020

Приятели на природата

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот, Тематичина подобласт: Екология

Период на провеждане от 10/21/2019 до 6/15/2020

Мажоретен състав

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства

Период на провеждане от 10/21/2019 до 6/15/2020

Dance Art

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
Период на провеждане от 10/21/2019 до 6/15/2020