Директор

Павлин Петров  

С П И С Ъ К
на учителите през учебната 2023/2024година
при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Мездра

 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП:

 1. Росица Тихомирова Гълъбова – старши начален учител , кл. ръководител I а kлас
 2. Цветелина  Стоянова Димова – старши начален учител,  кл. ръководител I б kлас
 3. Мирослава Любенова Медньова – старши начален учител, кл. ръководител II a kлас
 4. Глория Миткова Николова – старши начален учител, кл. ръководител III а kлас
 5. Ина Любомирова Петрова – учител начален етап, кл. ръководител III б kлас
 6. Нели Петкова Стоянова /Петринска/ –главен начален учител, кл. ръководител IV a kлас
 7. Катинка Христова Диковска – старши начален учител, кл. ръководител IV б kлас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

 1. Иванка Радкова Сотирова – старши учител по Английски език, кл. ръководител V а kлас
 2. Eлеонора Бутакова – учител по ФВС, кл. ръководител V б
 3. Красинка Николова – старши учител БЕЛ, кл.ръководител VI a клас
 4. Тони Георгиева Яшова – старши учител по Музика, кл. ръководител VI б kлас
 5. Биляна Борисова Цанова – старши учител по математика, кл.ръководител VII а клас
 6. Диляна Данчова Ватова – старши учител по Биология и Химия, класен ръководител VII б кл.
 7. Румяна Методиева Антова – старши учител по История и География
 8. Мая Владимирова Умарска – старши учител по ДБТ и Изобразително Изкуство
 9. Яна Цветославова Томова – учител по БЕЛ,

УЧИТЕЛИ  ЦОУД:

  1. Доля Петкова Попова – сторши учител ЦОУД -I а клас
  2. Калинка Иванова – старши учител ЦОУД – I б клас
  3. Латинка Благоева Данкова – главен учител ЦОУД – II клас
  4. Даринка Данова Данова – старши учител ЦОУД – III a
  5. Елизабета Иванова Стоянова – старши учител ЦОУД -III б клас
  6. Димитрина Иванова Иванова – учител ЦОУД –  -IV а клас
  7. Рени Славейкова Иванова  – старши учител ЦОУД -V клас
  8. Румяна Михайлова Сирашка – учител ЦОУД VI  клас

                Христинка Иванова – педагогически съветник

                 Христо Христов – психолог

SAM_7917

             АДМИНИСТРАЦИЯ

Главен счетоводителГабриела Велчева
Тел: 0910/ 92639

АТСБлаговеска Пецанова
Тел: 0910/ 92639

Касиер-домакинРосица Кръстева

С П И С Ъ К
на учителите през учебната 2020/2021година
при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Мездра

НАЧАЛЕН ЕТАП:

 1. Росица Тихомирова Гълъбова – старши начален учител, кл. ръководител II а kлас
 2. Цветелина  Стоянова Димова – старши начален учител, кл. ръководител II б kлас
 3. Даринка Данова Данова – старши начален учител, кл. ръководител III a kлас
 4. Мирослава Любенова Медньова – старши начален учител, кл. ръководител IIIб kлас
 5. Таня Любенова Иванова – старши начален учител, кл. ръководител IV a kлас
 6. Глория Николова – старши начален учител, кл. ръководител IV б kлас
 7. Нели Петкова Стоянова /Петринска/ –  главен начален учител, кл. ръководител I клас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

 1. Мариела Тодорова Ветова – старши учител по БЕЛ, кл. ръководител VII a kлас
 2. Иванка Радкова Сотирова – старши учител по Английски език, кл. ръководител VIIб kлас
 3. Диляна Данчова Ватова – старши учител по Биология и Химия, класен ръководител VI б кл.
 4. Румяна Методиева Антова – старши учител по История и География
 5. Тони Георгиева Яшова – старши учител по Музика, кл. ръководител V a kлас
 6. Мая Владимирова Умарска – старши учител по ДБТ и Изобразително Изкуство
 7. Eлеонора Бутакова – учител по ФВС
 8. Красинка Николова – старши учител БЕЛ, кл.ръководител V б клас

Учители ЦОУД:

1. Юлия Божилова Иванова – старши учител ЦОУД – IIa клас

2. Катинка Христова Диковска – старши учител ЦОУД – I клас

4. Латинка Благоева Данкова – главен учител ЦОУД – III клас

5. Николай Митков Давидов – старши учител ЦОУД -IV б клас

6. Елизабета Иванова Стоянова – старши учител ЦОУД -IV а клас

8. Румяна Михайлова Сирашка – младши учител ЦОУД -V клас

9. Павлинка Любомирова Петрова – старши учител ЦОУД – VI клас

10.Калинка Иванова – старши учител ЦОУД IIб клас

 

 

С П И С Ъ К
на учителите през учебната 2019/2020година
при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Мездра

НАЧАЛЕН ЕТАП:

 1. Росица Тихомирова Гълъбова – старши начален учител, кл. ръководител I а kлас
 2. Цветелина  Стоянова Димова – старши начален учител, кл. ръководител I б kлас
 3. Даринка Данова Данова – старши начален учител, кл. ръководител II a kлас
 4. Мирослава Любенова Медньова – старши начален учител, кл. ръководител IIб kлас
 5. Таня Любенова Иванова – старши начален учител, кл. ръководител III a kлас
 6. Йорданка Христова Пешевска – старши начален учител, кл. ръководител III б kлас
 7. Нели Петкова Стоянова /Петринска/ –  главен начален учител, кл. ръководител IV а kлас
 8. Доля Петкова Попова – старши начален учител, кл. ръководител IV б kлас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

 1. Мариела Тодорова Ветова – старши учител по БЕЛ, кл. ръководител VII a kлас
 2. Иванка Радкова Сотирова – старши учител по Английски език, кл. ръководител VIIб kлас
 3. Николина Цветкова Коцова – старши учител по Математика, кл. ръководител V б kлас
 4. Елеонора Христова Томова – старши учител по Математика и Физика, кл. ръководител VIa kл
 5. Диляна Данчова Ватова – старши учител по Биология и Химия, класен ръководител VI б кл.
 6. Румяна Методиева Антова – старши учител по История и География
 7. Тони Георгиева Яшова – старши учител по Музика, кл. ръководител V a kлас
 8. Мая Владимирова Умарска – старши учител по ДБТ и Изобразително Изкуство
 9. Eлеонора Бутакова – учител по ФВС
 10. Красинка Николова – старши учител БЕЛ, кл.ръководител V б клас

Учители ЦОУД:  

  1. Юлия Божилова Иванова – старши учител ЦОУД – IV б клас

2. Катинка Христова Диковска – старши учител ЦОУД – IV а клас

3. Татяна Христова Томова – старши учител ЦОУД – I a клас

4. Латинка Благоева Данкова – главен учител ЦОУД – II клас

5. Николай Митков Давидов – старши учител ЦОУД -III б клас

6. Елизабета Иванова Стоянова – старши учител ЦОУД -III а клас

7. Биляна Борисова Цанова – старши учител ЦОУД – VI клас

8. Румяна Михайлова Сирашка – младши учител ЦОУД -VII клас

9. Павлинка Любомирова Петрова – старши учител ЦОУД – V клас

10.Калинка Иванова – старши учител ЦОУД IV б клас

 

 

Христинка Иванова – педагогически съветник

Христо Христов – психолог

 

С П И С Ъ К
на учителите през учебната 2018/2019година
при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Мездра

НАЧАЛЕН ЕТАП:

 1. Росица Тихомирова Гълъбова – старши начален учител, кл. ръководител IV а kлас
 2. Цветелина  Стоянова Димова – Главен начален учител, кл. ръководител IV б kлас
 3. Даринка Данова Данова – старши начален учител, кл. ръководител I a kлас
 4. Мирослава Любенова Медньова – старши начален учител, кл. ръководител I б kлас
 5. Таня Любенова Иванова – старши начален учител, кл. ръководител II a kлас
 6. Йорданка Христова Пешевска – старши начален учител, кл. ръководител II б kлас
 7. Нели Петкова Стоянова /Петринска/ –  главен начален учител, кл. ръководител III а kлас
 8. Доля Петкова Попова – старши начален учител, кл. ръководител III б kлас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

 1. Мариела Тодорова Ветова – старши учител по БЕЛ, кл. ръководител VI a kлас
 2. Иванка Радкова Сотирова – старши учител по Английски език, кл. ръководител VI б kлас
 3. Николина Цветкова Коцова – старши учител по Математика, кл. ръководител VII б kлас
 4. Елеонора Христова Томова – старши учител по Математика и Физика, кл. ръководител V a kл
 5. Диляна Данчова Ватова – старши учител по Биология и Химия, класен ръководител V б кл.
 6. Румяна Методиева Антова – старши учител по История и География
 7. Тони Георгиева Яшова – старши учител по Музика, кл. ръководител VII a kлас
 8. Мая Владимирова Умарска – старши учител по ДБТ и Изобразително Изкуство
 9. Атанас Георгиев Пецанов – старши учител по ФВС
 10.  Красинка Николова – старши учител БЕЛ

 

 

Учители ЦОУД:    
1. Юлия Божилова Иванова – старши учител ЦОУД – III б клас
2. Катинка Христова Диковска – старши учител ЦОУД – IIIа клас
3. Татяна Христова Томова – старши учител ЦОУД – IV a клас
4. Латинка Благоева Данкова – старши учител ЦОУД – I клас
5. Николай Митков Давидов – старши учител ЦОУД -II б клас
6. Елизабета Иванова Стоянова – старши учител ЦОУД -II а клас

7. Биляна Борисова Цанова – старши учител ЦОУД – V клас
8. Румяна Михайлова Сирашка – младши учител ЦОУД -VI клас
9. Павлинка Любомирова Петрова – старши учител ЦОУД – VII клас

10. Калинка Иванова – старши учител ЦОУД IV б клас

Педагогически съветник:  Христинка Иванова

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ     SAM_7917Главен счетоводителГабриела Велчева
Тел: 0910/ 92639

АТСБлаговеска Пецанова
Тел: 0910/ 92639

Касиер-домакинРосица Кръстева