Необходими документи за прием в I-ви клас:

  1. Заявление по образец;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал);
  3. Копие от акта за раждане;
  4. Заявление за избираеми часове
  5. Работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудова заетост на семейството“ .