ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ е наследник на първото и най-старото училище в Мездра- началното училище „Кирил и Методий“.

До Освобождението Мездра наброява 24 къщи с около 130 жители. В селото няма нито училище, нито читалище. До 1891г. е имало само един грамотен човек.

Едва през 1900 г. е открито първото училище. За тази цел е използвана къщата на Илия Велин, крайно лоша и нехигиенична сграда, а след това училището се премества в една запустяла къща. Първата година посещават занятията 27 ученици и то само момчета.

Учениците седят на земята и пишат на табла с калем. Учат писане, четене и смятане. През пролетните дни децата се разбягват, за да пасат добитъка или да помагат на родителите си в полската работа.

Шест години децата на Мездра учат в стари и запустели сгради. Това налага през 1906г. година да се построи сграда с 5 учебни стаи. Тя се намирала на мястото на днешното ОУ “ Св. Св. Крил и Методий“.

През учебната 1906-1907г. година в него учат 37 ученици, от които 11 са момичета. През 1925г. в началното училище „Кирил и Методий“ има 113 ученици, обучавани от 4 учители.

Населението непрекъснато нараства и нуждата от нови учебни сгради непрекъснато расте. През 1964г. е съборена старата сграда на началното училище „ Кирил и Методий“ и започва строежът на нова четириетажна сграда. В новопостроената сграда се сформира ОУ „Кирил и Методий“ с директор Найден Найденов. В него се връщат учениците на началното училище „Кирил и Методий“ и част от учениците и колектива на прогимназията.

 

Директорите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“:

1969-1970г. – Найден Найденов

1976-1986г. – Златка Вълчева

1986-1991г. – Стоян Петров

1991-1998г. – Христина Димитрова

1998-1999г. – Соня Цекова

От  1999 г  Директор на училището е Галя Богданова

 

ХРОНИКА

1 октомври 1969г. – Тържествено откриване на учебната година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 17 паралелки, 26 учители, 2 директори

1970-1971г. – в училището се обучават ученици от Крета, Ребърково, Дърманци, Боденец и Брусен.

1970- 1971г. – в началния курс се въвежда полуинтернатната система на обучение

1971-1972г. – прогимназиалния курс минава на полуинтернатна система.

1971-1972г. – най висок среден успех – Много добър 5.12

1980-1981г. – училището става базово на 22 училища от 3 селищни системи- Мездра, Роман, Габаре.

1981-1982г. – за първи път в първи клас се обучават шестгодишни; осмите класове минават към Гимназията

1990-1991г. – премахва се полуинтернатната система

1991-1992г. – училището е осветено от свещеника отец М. Цветански и се нарича ОУ „Св.св. Кирил и Методий“

1992-1993г. – осмите класове се връщат в училището

1995-1996г. – започва ранното чуждоезиково обучение по английски език в първи клас.