Чрез  Националната телефонна линия за деца 116 111  децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти – психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане. Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето” в цялата страна, РУ на МВР, регионалните управления на образованието и др.

 


 

Предстояща квалификация на педагогическият екип на училището:
1. Тема на обучението;
“ Ученическо самоуправление. Създаване на лидерски умения у децата и демократичен дух в училище. “
2. Място на провеждане; гр. Велико Търново, хотел Севастократор
З. Период на провеждане; 18 -19 юни 2022 год.
4. Начален и краен час; 8.00 – 16.00 часа
5. Наименование на обучителната организация; Център за обучение „Академия“ към Анкор А ДжентеЕООД- София
6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението-26 учители


Обучение по Дейност 1, кампания ІV по проект КПРПС
група №20-005-001-9166-7722, възложител – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Мездра
тема – „Използване на облачни технологии в образователния процес“
РААБЕ България ООД, Чифлик

 


Актуални новини

 

 

 

 

Уважаеми ученици и родители,
уведомявам ви, че със заповед  на министъра на здравеопазването е удължен срокът на въведените противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19.
Периодът от 30.03.2020 г. (понеделник) до 13.05.2020 г.  включително е неприсъствен за учениците.
Учебните занятия ще се провеждат чрез средствата на информационно-комуникационните технологии и установените до момента начини и график за всеки клас.
При настъпване на промяна класните ръководители ще се свържат с учениците от своя клас.
Уважаеми родители, благодаря за подкрепата, която ни оказвате в усилията ни да не прекъсваме образователния процес!
Уважаеми ученици, благодаря ви за проявеното усърдие и любознателност! Не подценявайте начина на обучение, участвайте пълноценно в учебните сесии, изпълнявайте възложените от учителите ви задачи!
Бъдете здрави! Спазвайте установените правила за лична хигиена, социална дистанция, безопасно поведение!
Очаквам с нетърпение деня, в който училището отново ще се изпълни с вашето присъствие, смях и глъч!

Различното училище

Razlichnoto_uchilishte

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

 

Седмично разписание – дистанционно обучение прогимназиален етап Виж 

Седмично разписание – дистанционно обучение ЦОУД Виж

Продължителност на учебните часове Виж

 

 

 

 

 

 

 

Седмично разписание на часовете през втория срок 2019/2020 г – начален етап виж тук

Седмично разписание втори срок 2019/2020г. – прогимназиален етап виж