Правилник за дейността на училището за учебната 2023-2024 година

Годишен комплексен план за учебната 2023-2024 година

СТРАТЕГИЯ за развитие на ОУ Св.св. Кирил и Методий, гр. Мездра за периода 2023-2028 г.

Етичен кодекс

Училищен учебен план – 2023_2024 година

Седмично разписание 1-4 клас, II срок учебна 2023_2024 г.

Седмично разписание 5-7 кл., II срок – учебна 2023_2024 г.

Седмично разписание на групите ЦОУД – начален етап, II срок – учебна 2023_2024 г.

Седмично разписание на групите ЦОУД – прогимназиален етап, II срок – учебна 2023_2024 г

График на учебните часове

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебна 20232024 година

Седмично разписание 5-7 клас, I срок на учебна 20232024 година

Седмично разписание ГЦОУД начален етап, I срок на учебна 2023_2024 година

Седмично разписание на ГЦОУД – прогимназиален етап, I срок на учебната 2023_2024 година

График на учебните часове

План квалификационна дейност