Състав на Обществения съвет за учебната 2022/2023г.

Председател: Елена Николова Маздрашка – родител

Членове:

 1. Владислава Маринова Стоичкова – родител
 2. Десислава Красимирова Тодорова – родител
 3. Ралица Георгиева Вутова – родител
 4. Елена Нанова – представител на финансиращия орган (Община Мездра)

 

 

Състав на Обществения съвет за учебната 2020/2021г.

 1. Елена Маздрашка – майка на ученици
 2. Виолета  Митова – родител ученици ІIб и VIб клас
 3. Румяна Сирашка – родител ученици VIа
 4. Цветелина Димова – родител ученичка VIб клас
 5. Елена Нанова – представител на Община Мездра

 

 

 

 

 

СЪСТАВ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЗА УЧЕБНАТА  2016/2017 г.

 1. Елена Маздрашка –  майка на ученици в Iб и   IIIб клас  –  председател

 2. Наташка Неновска – майка на ученик в IIIa  клас

 3. Йована Николчева – майка на ученици в IIIб и VIIб клас

 4. Виолета Митова – майка на ученик от IIб клас

 5. Елена Нанова – представител на община Мездра

РЕЗЕРВИ:

  1. Живка Гешева – майка на ученици от Iа и VIIа клас

  2. Мирослав Каменов – баща на ученик в VI а клас

 

 

 

 

 

Състав на Обществения съвет за учебната 2020/2021г.

 1. Елена Маздрашка – майка на ученици
 2. Виолета  Митова – родител ученици ІIб и VIб клас
 3. Румяна Сирашка – родител ученици VIа
 4. Цветелина Димова – родител ученичка VIб клас
 5. Елена Нанова – представител на Община Мездра

 

 

 

 

 

СЪСТАВ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЗА УЧЕБНАТА  2016/2017 г.

 1. Елена Маздрашка –  майка на ученици в Iб и   IIIб клас  –  председател

 2. Наташка Неновска – майка на ученик в IIIa  клас

 3. Йована Николчева – майка на ученици в IIIб и VIIб клас

 4. Виолета Митова – майка на ученик от IIб клас

 5. Елена Нанова – представител на община Мездра

РЕЗЕРВИ:

 1. Живка Гешева – майка на ученици от Iа и VIIа клас

 2. Мирослав Каменов – баща на ученик в VI а клас