ПроектBG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”

2018-2019 Учебна година

ГРУПА “МАТЕМАТИКА” – 2 клас; ръководител Йорданка Пешевска

ГРУПА “МАТЕМАТИКА” – 3-а клас; ръководител Нели Стоянова

ГРУПА “МАТЕМАТИКА” – 3-б клас; ръководител Доля Попова

2019-2020 Учебна година

Група: “Аз мога повече”
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Чужд език-Английски език
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 7 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Група: Аз и математиката
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Математика
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 7 ч.

Група: Аз обичам родния език
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Български език и литература
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 7 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Група: ПИ-тагорианци
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Математика
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 7 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Група: Полезна математика
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Математика
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 7 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.