ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Учебна 2021/2022 год.

На 29.06.2022 г.  в междуучилищни дейности
 по проект „Подкрепа за успех, в Ателиета „Знам и мога“ на тема „Успяваме заедно“,
 ще вземат участие 5 ученика от ОУ“ Св.св.Кирил и Методий“ – Мездра, 
с ръководител г-жа Цветелина Димова .  

Учебна 2020/2021 год.

1.Група: Английският език-лесен и интересен

ръководител:Иванка Радкова
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Чужд език-Английски език
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 6 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

 

  1. Група: Български език

ръководител-Цветелина Димова

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас

Учебен предмет / Тематично направление:

Български език и литература

Брой на редовните часове: 70 ч.

Брой на резервните часове: 6 ч.

Продължителност на учебните часове: 35 мин.

 

  1. Група: Българският език-звучен,богат и изразителен

Ръководител:Даринка Данова

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас

Учебен предмет / Тематично направление:

Български език и литература

Брой на редовните часове: 70 ч.

Брой на резервните часове: 6 ч.

Продължителност на учебните часове: 40 мин.

 

  1. Група: Бързи,смели,сръчни

Ръководител:Глория Николова

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас

Учебен предмет / Тематично направление:

Математика

Брой на редовните часове: 70 ч.

Брой на резервните часове: 6 ч.

Продължителност на учебните часове: 40 мин.

 

5 Група: ПОДГОТОВКА ЗА НВО В VІІ КЛАС

Ръководител:Красинка Николова

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас

Учебен предмет / Тематично направление:

Български език и литература

Брой на редовните часове: 70 ч.

Брой на резервните часове: 6 ч.

Продължителност на учебните часове: 40 мин..

 

  1. Група: Пожелах и успях

Ръководител:Биляна Цанова

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас

Учебен предмет / Тематично направление:

Математика

Брой на редовните часове: 70 ч.

Брой на резервните часове: 6 ч.

Продължителност на учебните часове: 40 мин.


АРХИВ

 

ПроектBG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”

2018-2019 Учебна година

ГРУПА „МАТЕМАТИКА“ – 2 клас; ръководител Йорданка Пешевска

ГРУПА „МАТЕМАТИКА“ – 3-а клас; ръководител Нели Стоянова

ГРУПА „МАТЕМАТИКА“ – 3-б клас; ръководител Доля Попова

2019-2020 Учебна година

Група: „Аз мога повече“
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Чужд език-Английски език
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 7 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Група: Аз и математиката
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Математика
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 7 ч.

Група: Аз обичам родния език
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Български език и литература
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 7 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Група: ПИ-тагорианци
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Математика
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 7 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Група: Полезна математика
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Математика
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 7 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.