Твоят час – математика с учениците от седми клас.

В един час по занимателна математика с проф. Здравко Лалчев и неговите студенти

АРТ  АТЕЛИЕ

с ръководител МАЯ УМАРСКА

  37   35   34   33  32   31292826252423222118171613 1415

С презентацията „CHRISTMAS” учениците от VII-б клас на ОУ „ СВ. СВ. Кирил и Методий” – гр. Мездра, гостуваха на първокласниците. Срещата с ръководител Иванка Радкова е реализирана по Проект: BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, която се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове – Обучителни трудности по английски език.

Учениците на г-жа Радкова, запознаха своите по-малки приятели с традициите и обичаите в Обединеното кралство на английски език. А за да бъдат разбрани текстовете бяха преведени.
Представянето продължава. Утре групата ще гостува на Четвъртите класове.

Открит урок на тема „ Зимни празници – традиции и обичаи” се проведе в ОУ „ СВ. СВ. Кирил и Методий” – гр. Мездра. Часът бе осъществен с ученици от ІІІ клас с ръководител Мирослава Медньова и е реализиран по Проект:
BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, която се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове – извънкласни дейности по интереси – ФОЛКЛОР. Гостуваха им г-жа Елизабета Стоянова и ІV група ЦОУД, г-жа Аделина Фикова – зам.директор, г-жа Таня Любенова, г-жа Латинка Данкова и родители.
Учениците запознаха своите гости с традициите и обичаите в зимните празници Андреевден, Никулден, Игнажден, Бъдни вечер, Коледа, Сурваки и Кукери, решаваха ребуси. А най-емоционална беше играта „ Гатанкобойка”, в която участниците трябваше да удрят отговор на гатанка с гатанкобойка.

 

Уважаеми родители,

              Уведомяваме Ви, че в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ през учебната 2016/2017 г. започва реализацията на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

            Основната цел на проекта е да се създадат условия за повишаване на потенциала на учениците чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в часовете на задължителна подготовка, участие на по-голям брой ученици в изяви, инициативи, състезания и турнири. Училищната програма „Твоят час“ в  ОУ „Св. св. Кирил и Методий” включва следните извънкласни дейности за развитие на способностите и интересите на учениците по класове:

1. Клуб  „Фолклор“              – с ръководител  Мирослава  Медньова

2. Английски език                 –  с ръководител  Иванка Радкова

3. Арт Ателие                         –  с ръководител   Мая Умарска.

4. „Говорящ вестник“  –  с ръководител  Цветана Трифонова

5. Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ в прогимназиален етап – с ръководител   Мариела Ветова

6. Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ – начален етап  – с ръководител  Йорданка Пешевска

7. Млад природозащитник – с ръководител  Цветелина Димова

8. Театрална работилница    – с ръководител  Евгения Петкова

9. Трудна математика   – с ръководител  Елеонора Томова

10. Трудна математика – начален етап – с ръководител  Таня Любенова