Твоят час – математика с учениците от седми клас.

В един час по занимателна математика с проф. Здравко Лалчев и неговите студенти

АРТ  АТЕЛИЕ

с ръководител МАЯ УМАРСКА

  37   35   34   33  32   31292826252423222118171613 1415

С презентацията „CHRISTMAS” учениците от VII-б клас на ОУ „ СВ. СВ. Кирил и Методий” – гр. Мездра, гостуваха на първокласниците. Срещата с ръководител Иванка Радкова е реализирана по Проект: BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, която се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове – Обучителни трудности по английски език.

Учениците на г-жа Радкова, запознаха своите по-малки приятели с традициите и обичаите в Обединеното кралство на английски език. А за да бъдат разбрани текстовете бяха преведени.
Представянето продължава. Утре групата ще гостува на Четвъртите класове.

Снимка на Виолета Крумова.  Снимка на Виолета Крумова.
Снимка на Виолета Крумова.
Снимка на Виолета Крумова.
Снимка на Виолета Крумова.

Открит урок на тема „ Зимни празници – традиции и обичаи” се проведе в ОУ „ СВ. СВ. Кирил и Методий” – гр. Мездра. Часът бе осъществен с ученици от ІІІ клас с ръководител Мирослава Медньова и е реализиран по Проект:
BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, която се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове – извънкласни дейности по интереси – ФОЛКЛОР. Гостуваха им г-жа Елизабета Стоянова и ІV група ЦОУД, г-жа Аделина Фикова – зам.директор, г-жа Таня Любенова, г-жа Латинка Данкова и родители.
Учениците запознаха своите гости с традициите и обичаите в зимните празници Андреевден, Никулден, Игнажден, Бъдни вечер, Коледа, Сурваки и Кукери, решаваха ребуси. А най-емоционална беше играта „ Гатанкобойка”, в която участниците трябваше да удрят отговор на гатанка с гатанкобойка.

Снимка на Мирослава Медньова.

Снимка на Мирослава Медньова.
Снимка на Мирослава Медньова.
Снимка на Мирослава Медньова.

 

Уважаеми родители,

              Уведомяваме Ви, че в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” през учебната 2016/2017 г. започва реализацията на проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

            Основната цел на проекта е да се създадат условия за повишаване на потенциала на учениците чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в часовете на задължителна подготовка, участие на по-голям брой ученици в изяви, инициативи, състезания и турнири. Училищната програма “Твоят час” в  ОУ „Св. св. Кирил и Методий” включва следните извънкласни дейности за развитие на способностите и интересите на учениците по класове:

1. Клуб  „Фолклор“              – с ръководител  Мирослава  Медньова

2. Английски език                 –  с ръководител  Иванка Радкова

3. Арт Ателие                         –  с ръководител   Мая Умарска.

4. „Говорящ вестник“  –  с ръководител  Цветана Трифонова

5. Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ в прогимназиален етап – с ръководител   Мариела Ветова

6. Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ – начален етап  – с ръководител  Йорданка Пешевска

7. Млад природозащитник – с ръководител  Цветелина Димова

8. Театрална работилница    – с ръководител  Евгения Петкова

9. Трудна математика   – с ръководител  Елеонора Томова

10. Трудна математика – начален етап – с ръководител  Таня Любенова