НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:

Заявление – образец:  до Директора на училището;

Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/;

Акт за раждане /копие