С-Ъ-О-Б-Щ-Е-Н-И-Е-НП-ИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование  – „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2019 г. – НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА“,  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- Мездра обявява прием на оферти за  изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи по приложените изисквания в прикачения файл.

Срок за приемане на офертите: до 21.03.2019 г. в канцеларията на учебното заведение или на e-mail: ou_cyrandmet_mz@abv.bg

Постъпилите след 21.03.2019 г. оферти няма да бъдат взети под внимание.

Изисквания към изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в начални и
основни училища

Iziskvaniq_WiFi_nachalni_osnowni_uchilishta

Бюджет-2019-г.

Изпълн.бюджет-ІV-тримес.2018

Отчет-ІV-СЕС-ЦО

Отчет-ІV-СЕС-Тв.час

Отчет-ІV-Бюджет

2018/2019 учебна година

Отчет бюджет III тримесечие

B1_2018_Mnt_Mun 

Отчет СЕС – ІІІто тримесечие 2018г

IB1_2018_Mnt_Mun_KSF

Eтичен-кодекс

Отчет-СЕС-ІІ-2018

Отчет-на-бюджет-ІІ-2018

Бюджет-2018

Отчет-I-СЕС

Отчет-I-Бюджет

Отчет СЕС – 2017

Отчет на Бюджет 2017