Иновативно основно училище „Св.св.Кирил и Методий“-добрият учител за Вашето дете, изворчето на знания, на труд, на мъдрост, на радостни усмивки, на игри и на много, много обич. Нека заедно се потопим в пъстрите му води, за да видите след време децата си не само пораснали, а по- спокойни и по-уверени за бъдните дни.