151 години българското съзнание пази огнения отпечатък на българския Апостол! Авторитет – безпрекословен. Цел – освобождение и ,,человечески живот с лична и народна свобода и демократска република”.

Учители, ученици, родителите и граждани се включиха в традиционното факелното шествие в памет на Васил Левски, организирано от ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий“, гр. Мездра.