Училищен живот

151 години българското съзнание пази огнения отпечатък на българския Апостол! Авторитет – безпрекословен. Цел – освобождение и ,,человечески живот с лична и народна свобода и демократска република”.

Continue reading

 

Чрез  Националната телефонна линия за деца 116 111  децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти – психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане. Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето” в цялата страна, РУ на МВР, регионалните управления на образованието и др.

                                                         Брой на паралелките в І и V клас както следва:

Първи клас – 2 паралелки

 Клас Наименование на избираеми учебни часове,   2023/2024 година Наименование на факултативни  часове,  2023/2024 година Форма на обучение Брой паралелки Брой ученици в паралелка
І Български език и литература – 2 часа

Математика  – 1 час

Дневна  2 22

 

Пети клас – 2 паралелка

 Клас Наименование на избираеми учебни часове, 2023/2024 година Наименование на факултативни  часове, 2023/2024 година Форма на обучение Брой паралелки Брой ученици в паралелка
V БЕЛ — 1,5 часа

Математика – 1 час

Дневна 2 26

 

2.Брой на местата в паралелките в І и V клас

Първи клас – минимален брой 16 ученици, максимален брой – 22 ученици

Пети клас –    минимален брой 18 ученици, максимален брой – 26 ученици

 

3.Промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях: към 27.03.2023 год.

   Клас Вид на паралелката 

(общообр., профилирана, 

професионална, непрофилирана)

Профил / Специалност Брой  места Изучаван  чужд  език
2.а Общообразователна Английски език
3.а Общообразователна 2 Английски език
3.б Общообразователна 5 Английски език
4.а Общообразователна 7 Английски език
4.б Общообразователна 8 Английски език
6.а Общообразователна Английски език
7.а Общообразователна 7 Английски език
7.б Общообразователна 6 Английски език

 

4.Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

І клас –    2 групи, с максимален брой 20 ученици

ІІ клас –   1 група, с максимален брой 23 ученици

ІІІ клас –  2 групи, с максимален брой 20 ученици

ІV клас –  1 група, с максимален брой 23 ученици

V клас –   1 група, с максимален брой 25 ученици

VІ клас –  1 група, с максимален брой 25 ученици

VІІ клас – 1 група, с максимален брой 25 ученици

 

ГАЛИНА БОГДАНОВА

Директор на Основно училище

„Свети свети Кирил и Методий“ –  Мездра

 

Чрез Националната телефонна линия за деца 116 111 децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти – психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане. Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето” в цялата страна, РУ на МВР, регионалните управления на образованието и др.

 

https://bta.bg/bg/bg-world/404165-virtualen-urok-za-apostola-sreshtna-detsa-ot-rabat-i-mezdra?fbclid=IwAR1JcJi2E3Qr3JbmdfxeGCDqz2FJ2apkiYJZgkqvCLFQoW-_cj6JyVzFRH8#:~:text=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0

 

 

 

 

 

Пореден успех за Теодора Тодорова от 4а клас.Второ място и медал в категория „Живопис и графика“ в Националния конкурс за детска рисунка „Св.Трифон Зарезан „-гр.Сунгурларе.
Поздравления, Теди!🎨🖼🌞   Поздравления, госпожо Умарска!

 

Пътната безопасност не зависи само от институциите, това е ангажимент на всички нас – учители, ученици, родители. Ние като участници в движението, независимо дали сме пешеходци или шофьори, трябва да пазим ЖИВОТА! Учениците от начален етап, водени от своите учители и ръководството на училището, организираха флашмоб „Аз съм бъдещето. Пази Ме!“. За 10 минути кръстовището на улиците „Я.Сакъзов“ и „Ал.Стамболийски“ бе блокирано. В името на безопасността на пътя, децата скандираха: „Пазете децата!“

 

Continue reading