2024

2023

2022


2021

 


2020
  • Заповед-директор-заявител (1)
  • ОБЯВЛЕНИЕ-ОУ-СВ.-СВ.-КИРИЛ-И-МЕТОДИЙ-МЕЗДРА.docx
  • Изискванията за WIFI

    Съобщение НП ИК

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е
    Във връзка с изпълнение на НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование  – „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2019 г. – НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА“,  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- Мездра обявява прием на оферти за  изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи по приложените изисквания в прикачения файл.