Квалификация на педагогическият екип на училището през учебната 2022/2023 година:

1. Тема на обучението:   „Съвременни и иновативни подходи за обучение – STEM“
2. Място на провеждане: гр.Велинград –  хотел Алегра
З. Период на провеждане:  31.03.-02.04.2023 год.
4. Начален и краен час: 17.00 – 16.00 часа
5. Наименование на обучителната организация: „ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София
6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението -25  педагогически специалисти

Предстояща квалификация на педагогическият екип на училището:

1. Тема на обучението;“ Ученическо самоуправление. Създаване на лидерски умения у децата и демократичен дух в училище. „
2. Място на провеждане; гр. Велико Търново, хотел Севастократор
З. Период на провеждане; 18 -19 юни 2022 год.
4. Начален и краен час; 8.00 – 16.00 часа
5. Наименование на обучителната организация; Център за обучение „Академия“ към Анкор А ДжентеЕООД- София
6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението-26 учители

Обучение по проект КПРПС

16 учители от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Мездра преминаха успешно обучението „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код“
Обучението се проведе в град Тетевен, обл. Ловеч. Начална дата: 28.06.2019г. Крайна дата: 10.07.2019г.
Продължителност 48 часа. Кредити: 3